GE NU TILL VÅR KATTERFÖLJFOND

Vad vi gör


Många av våra familjer som redan levde i fattigdom kan inte arbeta just nu på grund av de statliga begränsningarna som finns på grund av denna pandemi. Vi når ut till familjerna till våra sponsrade barn och andra i desperat behov av att tillhandahålla mat, vatten, ekonomiskt nödhjälp och andra nödvändiga förnödenheter. Vårt team arbetar för att samla in förnödenheter, paketera dem individuellt och resa till de fattiga regionerna som vi tjänar i Guatemala och Albanien för att säkerställa att de fysiska och andliga behoven hos dem som behöver det mest tillgodoses.

Hur kan du hjälpa


Fortsätt be för dem som tjänas av vår ministry. Ditt ekonomiska stöd är ovärderligt för att hjälpa oss fortsätta att ta hand om dem som behöver oss mest under dessa utmanande tider. Vi ber dig bön överväga att ge ett särskilt bidrag för att hjälpa till med våra hjälpåtgärder i Guatemala och Albanien. Du kan också bidra till våra ansträngningar genom att välja Living Water Adopt-a-Child från listan över Amazon Smile-välgörenhetsorganisationer när du gör Amazon-köp online.